آلاچیق و ایستگاه اتوبوس

ساخت ایستگاه اتوبوس و سایر مبلمان شهری و ساخت آلاچیق پارکی و ساخت آلاچیق محوطه از دیگر فعالین ها و خدمات شرکت سایبان گستر می باشد. 

شرکت سایبان گستر آمادگی خود را جهت ساخت و تحویل و نصب انواع ایستگاه های اتوبوس شهری و انواع آلاچیق ها با طرح ها و پوشش های مختلف اعلام می دارد.