فونداسیون

شرکت سایبان گستر با دراختیار داشتن اکیپ مجرب آمادگی خود را جهت طراحی و اجرای فونداسیون های صنعتی سنگین و سبک و اسکلت های بتنی ساختمانی بهمراه تامین مصالح مورد نیاز ازقبیل آرماتور و بتن و کلیه امورجانبی مربوطه را اعلام میدارد .اجرای انواع فونداسیون،اجرای آرماتوربندی فونداسیون،اجرای بتن مگر،اجرای قالب بندی فونداسیون،نصب صفحه پلیت ها،بتن ریزی،رگلاژ صفحه ستون از جمله فعالیت های شرکت سایبان گستر در انجام پروژه های فونداسیون می باشد. 

شماره های ارتباطی با شرکت سایبان گستر:   4 – 42 19 42 28 – 021 و 09127041198