محاسبه، طراحی و اجرای سایبان پارکینگ، اسکلت فلزی و دیوار کرکره ای

پارکینگ

یک بار برای همیشه تصمیم بگیرید و سرمایه خود را در برابر برف و باران، سرما و گرما و اشعه مضر آفتاب بیمه کنید ...

سایبان

سایبان با کاربریهای متفاوت بارانداز، انبار و حتی برای محوطه ها و راهروها، میتواند از افراد و اشیاء در برابر آفتاب، برف و باران محافظت کند ...

دیوار کرکره ای

برای جلوگیری از اشراف دید همسایگان و سایر افراد، حیاط و محوطه منزل یا مجموعه های نظامی و امنیتی و یا اماکن خصوصی خود را با دیوار کرکره ای «خصوصی تر» کنید ...

ورق UPVC

این ورقها در برابر اشعه UV آفتاب، گرما، سرما، رطوبت، خورندگیهای جوی و محیطی، قارچ، کپک، پوسیدگی کاملاً مقاوم است ...

چگـونه اعتــماد کنیــد...؟!

   آیا میدانید در چند سال اخیر چندین پروژه بزرگ و کوچک از سازه های پارکینگی، آسیب شدید دیده و حتی در برخی موارد به خودروهای پارک شده و سرنشینان آن آسیبهای جدی رسیده است؟!
   همزمان با اقبال و استفاده بیشتر از سازه های سبُک پارکینگ در سالیان اخیر، تعدد شرکتهای فعال در این زمینه نیز افزایش یافته است که این امر موجب ایجاد شرایط رقابتی بین این شرکتها شده است. برای شرکتهای معتبر، همواره چنین شرایطی نقطه قوتی خواهد بود تا بتوانند بیش از پیش در اثبات توانمندیهای خود قدم برداشته و به این طریق از دیگر رقبا متمایز شوند.
   البته این بشرطی خواهد بود که مشتریان نیز، فاکتورهای لازم، ضروری و مهم را در انتخاب مجری طرف قرارداد خود لحاظ نمایند. فاکتورهایی که بر اساس آن بتوانند حتی بدون توجه به مفاد و ضمانتهای مکتوب و مندرج در قرارداد فیمابین، بصورت یک حس قوی درونی، به مجری خود اعتماد کنند! چرا که در صورت بروز حادثه و یا ایجاد آسیبهای جدی برای چنین پروژه هایی، و فارغ از میزان خسارت مالی و جانی ایجاد شده، آبرو و وجهه ای که در چنین حوادثی از دست خواهد رفت، ارزشمندتر و بیش از خسارت مالی و جانی آن خواهد بود.
   به همین دلیل توجه و تأکید ...