محاسبه، طراحی،ساخت و اجرای سایبان پارکینگ، اسکلت فلزی و دیوار کرکره ای

پارکینگ

یک بار برای همیشه تصمیم بگیرید و سرمایه خود را در برابر برف و باران، سرما و گرما و اشعه مضر آفتاب بیمه کنید ...

سایبان

سایبان با کاربریهای متفاوت بارانداز، انبار و حتی برای محوطه ها و راهروها، میتواند از افراد و اشیاء در برابر آفتاب، برف و باران محافظت کند ...

دیوار کرکره ای

برای جلوگیری از اشراف دید همسایگان و سایر افراد، حیاط و محوطه منزل یا مجموعه های نظامی و امنیتی و یا اماکن خصوصی خود را با دیوار کرکره ای «خصوصی تر» کنید ...

ورق UPVC

این ورقها در برابر اشعه UV آفتاب، گرما، سرما، رطوبت، خورندگیهای جوی و محیطی، قارچ، کپک، پوسیدگی کاملاً مقاوم است ...

اسکلت فلزی

شرکت فنی مهندسی سایبان گستر در زمینه اجرای اجرای سازه های فلزی نیز فعال می باشداین شرکت با بهره گیری ازتوان فنی و تجهیزاتی و رعایت مراحل مختلف کنترل کیفی، ...

اسکلت بتنی

شرکت سایبان گستر با دراختیار داشتن اکیپ مجرب آمادگی خود را جهت طراحی و اجرای فنداسیون های صنعتی سنگین و سبک و اسکلت های بتنی ساختمانی بهمراه تامین مصالح م ...